Profil Pejabat Fungsional

Pejabat Fungsional

23 Mar

amin surono

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan 

: AMIN SURONO, S.H.

: 19700401 199903 1 001

: Penata Tk.I / (III/d)

: Arsiparis Muda

  Panitera Muda Hukum