Ketua dan Wakil Ketua

03 Mar

DSC 0019
 

Nama       : DR. Nommy HT Siahaan, S.H., M.H

NIP          : 19520126 198102 1 001

Pangkat   : IV/e

Jabatan    : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

 

hesmu

 

Nama         : Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

NIP            : 19530416 198103 1 006

Pangkat     : IV/e

Jabatan      : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Hakim

03 Mar

sudaryati

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: SUDARYATI, S.H., M.H.

: 19510729 197703 2 001

: Pembina utama  / (IV/e)

: HAKIM TINGGI

arif

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: ARIEF PURWADI, S.H., M.H.

: 19521126 198003 1 001

: Pembina Utama / (IV/e )

: HAKIM TINGGI

 susanto

 

Nama

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

 

 

: SUSANTO, S.H.

: 19590910 198403 1 001

: Pembina Utama /(IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 rrsuryadani

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

 

: RR. SURYADANI SURYING A. S.H., M.Hum.

: 195505201983032003

: Pembina Utama / (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 sibarani

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

: 195700608 198303 1 002

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 hari

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: HARI ALMUSAHADI, S.H.

: 19540718 198211 1 001

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

EWIT

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: EWIT SOETRIADI, S.H. ,M.H.

: 19570502 198303 1 002

: Pembina Utama / (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 EDIr

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: EDDY RISDIYANTO, S.H., M.H.

: 19580202 198512 1 001

: Pembina Utama / (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: YULIANA RAHADHIE, SH

: 195407011983031005

: Pembina Utama / (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: SUDARYADI, S.H., M.H.

: 19560107 198403 1 002

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 rangki

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H.

: 19561106 198503 1 001

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 tjaroko

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: TJAROKO IMAM WIDODADI, SH

: 195107171984031002

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 winaryo

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: WINARYO, S.H., M.H.

: 19570702 198403 1 002

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 SAPARUDIN

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H.

: 19550410 198403 1 001

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

DINA

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: DINA KRISNAYATI, S.H.

: 19590801 198403 2 002

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

SRI WAHYUNI

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

: 19570627 198303 2 001

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H.

: 19541117 198403 1 003

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: H. MULYANTO, S.H., M.H.

: 19570502 198403 1 001

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: ROSIDIN, S.H.

: 19570703 198403 1 002

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

batara

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

 

: ALFRED PANGALA BATARA RANDA, S.H.

: 19531101 198503 1 001

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 retno

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

: 19571114 198503 2 001

: Pembina  Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 dwip

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: DWI PRASETYANTO, S.H.

: 19540914 198503 1 002

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 antono

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.

: 19540522 198203 1 009

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 tulus

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: TULUS BASUKI, S.H.

: 195211151985031002

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: SUHARJONO, S.H., M.H.

: 19560902 198503 1 001

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: SUTJAHJO PADMO WASONO, S.H., M.H.

: 19570514 198503 1 005

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 singgih

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.

: 19570131 198503 1 003

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: YOHANNES SUGIWIDARTO, SH

: 19530506 198512 1 001

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 murdiyono

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: MURDIYONO, S.H., M.H.

: 19550706 198512 1 001

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: H. ARIFIN, S.H., M.M.

: 19540523 198512 1 001

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H.

: 19551231 198601 1 005

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: JANUARSO RAHARDJO, S.H., M.H.

: 19540124 198512 1 001

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: DEWA PUTU WENTEN, S.H.

: 19540808 198512 1 001

: Pembina Utama/ (IV/e)

: HAKIM TINGGI

 

 

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

: Dr. PRI PAMBUDI TEGUH S.H., M.H.

: 19610313 198803 1 003

: Pembina Utama Madya/ (IV/d)

: HAKIM TINGGI

 ASADI

Nama

Jabatan

: Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, S.H., M.H., M.Si

: HAKIM AD HOC

 

 

 

 

 

 

Nama 

Jabatan

: TIMBUL PRIYADI, S.H., M.H.

: HAKIM AD HOC

 

 

 

 

 

 

Nama

Jabatan

: H. SUTAN BADRI

: HAKIM AD HOC

 

 

 

 

 

 

Nama 

Jabatan

: ABDUL JALIL, S.H., M.H.

: HAKIM AD HOC

 

 UDING  

Nama 

Jabatan

 

: H. UDING SUMARDIANA, S.H., M.H.

: HAKIM AD HOC

 

 

 

 

 

 

 

Nama 

Jabatan

 

: HULMAN SIREGAR, Ak., S.H., CFrA, C.A.

: HAKIM AD HOC